19 สิงหาคม 2562 ผู้นำประเทศสิงคโปร์ชี้ "โลกร้อนเลวร้ายไม่ต่างจากสงคราม"

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/foreign/726661
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ว่านายกรัฐมนตรีลี เซียน ลุง ผู้นำประเทศสิงคโปร์ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า ภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกหรือภาวะโลกร้อน กำลังเป็นหนึ่งใน “ความท้าทายครั้งร้ายแรงที่สุดของมนุษยชาติ” ซึ่งสิงคโปร์ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนจัดในฤดูร้อน และฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงฤดูฝน ที่ประมาณน้ำในสะสมในหลายพื้นที่ทำลายสถิติในหลายปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันผู้นำสิงคโปร์กล่าวด้วยว่า ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เล็กและพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ อีกหนึ่ง “ภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อม” ที่ประเทศสิงคโปร์เผชิญมานานแล้ว และประชาชนจำนวนไม่น้อยอาจมองข้ามไป นั่นคือระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น สวนทางกับแผ่นดินที่ทรุดตัวลง แม้รัฐบาลได้รับมือกับสถานการณ์นี้มาตลอด ด้วยโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำทะเล แต่การที่ภาวการณ์วิกฤติยิ่งขึ้น รัฐบาลสิงคโปร์เตรียมทุ่มงบประมาณเพิ่มอีกอย่างน้อย 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 2.22 ล้านล้านบาท ) เพื่อการเสริมคันกั้นน้ำทะเลตามแนวชายฝั่ง ทั้งนี้กฎหมายด้านการควบคุมอาคารของสิงคโปร์ระบุให้ผู้ก่อสร้างอาคารต้องก่อสร้างอาคารให้สูงกว่าความสูงเฉลี่ยของระดับน้ำทะเลอย่างน้อย 3 เมตร เพื่อให้เหลือพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1 เมตรไว้รับน้ำ ในกรณีเกิดน้ำท่วม นอกจากนี้ผู้นำประเทศสิงคโปร์ยังยกตัวอย่างโครงสร้างของอาคารผู้โดยสารหมายเลข 5 ในท่าอากาศยานนานาชาติชางงี ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงปี 2573 ว่าอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 5 เมตร ก่อนปิดท้ายว่า ทุกภาคส่วนในสิงคโปร์ควรให้ความสำคัญกับปัญหาโลกร้อนในระดับที่ไม่ต่างจาก “ภัยคุกคามทางทหาร” แต่แตกต่างตรงที่ว่าสงครามเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นยังมีตัวแปรมากมายที่ “อยู่เหนือการควบคุม”